Vil du sette opp denne siden som startside i din "browser"?

Følg oppskriften under:

  1. I de fleste "browsere" finnes en Verktøy-link (Alt+x):
  2. Trykk på:  Alternativer for Internett.
  3. Skriv Startside-fane:   http://brevad.net   eller  http://www.brevad.net
  4. Trykk på Bruk og etterpå OK.
  5. Da er det bare å starte PCen på nytt!